راست – صاف مجروح عربستان عربستان، عربستانی

راست – صاف: مجروح عربستان عربستان، عربستانی بیمارستان اخبار بین الملل

گت بلاگز بازار خودرو قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

به دنبال زیاد کردن قیمت بیمه شخص ثالث ماشین در سال تازه قیمت محصولات سایپا به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت. 

قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ماشین

به دنبال زیاد کردن قیمت بیمه شخص ثالث ماشین در سال تازه قیمت محصولات سایپا به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، قیمت تازه محصولات این شرکت براساس قیمت تازه بیمه شخص ثالث ماشین به شرح زیر است:

۱_ سایپا ۱۵۱: ۲۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان

قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

۲_ سایپا ۱۳۱: ۲۱ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان

۳_ سایپا ۱۳۲: ۲۰ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان

به دنبال زیاد کردن قیمت بیمه شخص ثالث ماشین در سال تازه قیمت محصولات سایپا به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت. 

۴_ سایپا ۱۱۱: ۲۱ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان

۵_ تیبا هاچ بک با رینگ آلومینیومی: ۲۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان

۶_ تیبا هاچ بک با رینگ فولادی: ۲۸ میلیون تومان

قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

۷_ ساینا: ۲۸ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان

۸_ آریو: ۴۹ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان

به دنبال زیاد کردن قیمت بیمه شخص ثالث ماشین در سال تازه قیمت محصولات سایپا به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت. 

۹_ آریو اتوماتیک: ۵۷ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان

۱۰_ تیبا: ۲۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان

قیمت محصولات سایپا زیاد کردن یافت

۱۱_ تیبا دوگانه سوز: ۲۷ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان

۱۲_ چانگان: ۶۹ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان

۱۳_ سراتو ۱۶۰۰ آپشنال: ۸۶ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان

۱۴_ سراتو ۲۰۰۰ آپشنال: ۱۰۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان

واژه های کلیدی: ماشین | میلیون | محصولات | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs